Category: Arbeidsgiver

Av advokat Kristoffer Dalvang

I perioder med ekstra arbeidsbelastning kan arbeidsgivere vurdere å leie inn ekstra personell. Dette er imidlertid strengt begrenset, og bare lovlig når vilkårene for

Av advokat Kristoffer Dalvang

Oppsigelse av en enkelt arbeidstaker kan skje på grunn av arbeidstakers egne forhold, men en bedrift har også mulig for å si opp en

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstakere har et sterkt oppsigelsesvern i Norge, og det er strenge krav for hvordan en oppsigelse skal foregå. Dersom kravene ikke følges, kan oppsigelsen

Av advokat Kristoffer Dalvang

Avskjed er et alternativ til oppsigelse av arbeidstaker der arbeidsgiver mener det er nødvendig at vedkommende slutter i jobben med øyeblikkelig virkning. Det er

Av advokat Kristoffer Dalvang

Nyansatte får normalt en prøvetid, før de går over til regulær fast ansettelse. I denne prøvetiden er det større rom for arbeidsgiver å avslutte

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsmiljøloven inneholder detaljerte regler om saksbehandling og formkrav ved oppsigelse av arbeidstaker. Disse reglene finnes i lovens §§ 15-1, 15-2, 15-3, 15,4, og 15-5.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstaker kan ha rett til å fortsette i jobben til tross for oppsigelse. Det forutsetter at det er tvist om oppsigelsesgrunnen, og at enkelte

Av advokat Kristoffer Dalvang

En arbeidskontrakt er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og den bør inneha de viktigste forpliktelsene og rettighetene til partene. Noen reguleringer er lovpålagt, andre

Av advokat Kristoffer Dalvang

Nedbemanning betyr en reduksjon av antall årsverk i virksomheten. For arbeidsgiver er det strenge krav for hvordan en slik prosess skal gjennomføres. Dette er