LITT

Om oss

Vi er et advokatselskap med hovedfokus på arbeidsrettslige problemstillinger. I et stadig mer konkurransepreget marked mener vi advokatselskapene må spesialisere seg i nisjer for å kunne levere konkurransedyktig på pris og på kvalitet. For å få til dette leverer vi derfor juridisk bistand for arbeidsgivere og for arbeidstakere. Dette gir oss relevant innsyn og erfaring i de ønsker og behov som foreligger – enten det er fra arbeidsgivers eller arbeidstaker perspektiv.

Vi bistår forebyggende med å utarbeide gode kontrakter og gode prosesser, med mål om å unngå arbeidstvister. Vi bistår også etter at problemer har oppstått, for eksempel i en rettslig arbeidstvist om en oppsigelses saklighet.

LITT

Om begynnelsen

Begynnelsen til selskapet startet i 2019 hvor advokat Dalvang begynte å arbeide spesialisert innen det arbeidsrettslige segment. Etter å ha arbeidet med fagfeltet noen år ble det klart at det er plass til ett spesialisert advokatfirma innen arbeidsrett. Han kunne se det var advokater som jobbet med fagfeltet uten å fremstå spesielt erfaren.

I tillegg observerte han svært kompetente advokater i velrennomerte firmaer, men hvor også prisen for deres tjenester var deretter. Til sammen tilsa dette at vi burde kunne tilby bedre tjenester sammenlignet med allmennadvokater, og rimeligere tjenester sammenlignet med spesialiserte forretningsadvokater – herunder at det er bruk for et nisjeselskap spesialisert på arbeidsrett alene.

LITT

Om framtiden

Vi tror spesialisering av tjenestene er fremtiden for advokatbransjen, og vil fortsette å bygge opp vårt team med spesialiserte arbeidsrettsadvokater. Vi er også vitne til en pågående digital revolusjon med stadig bedre kunstig intelligens.

Vi vil ikke kjempe mot dette, men i stedet ligge i forkant av utviklingen og utarbeide metoder hvor kunstig intelligens kan effektivisere vårt arbeid, enten det er ved datasøk, kontraktsutforming, kommunikasjon eller annet. Kort fortalt vil vi rendyrke effektivitet ved kompetanse og teknologi får å kunne levere den beste og mest effektive advokattjenesten.

Spesialiserte arbeidsrettsadvokater.

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling. Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.