Spesialiserte
arbeidsrettsadvokater

Kompetanse som
skaper
trygghet

Vår kompetanse

Din trygghet

En arbeidsrett advokat tilbyr juridisk rådgivning og bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige saker. Arbeidsrett omfatter alle aspekter av forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, inkludert ansettelse, kontraktsforhold, oppsigelse, arbeidsmiljø, arbeidskonflikter og diskriminering.

Kort sagt tilbyr en arbeidsrett advokat juridisk ekspertise og bistand i alle spørsmål relatert til arbeidslivet, og bidrar til å sikre at både arbeidsgivere og arbeidstakere har rettferdige og trygge arbeidsforhold.

VÅRE

Fagartikler

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Loven stiller krav til både arbeidstaker og arbeidsgiver når slikt varsel

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsgiver kan bli pliktig til å betale erstatning til arbeidstakere på flere ulike rettslige grunnlag etter arbeidsmiljøloven. Her gjennomgår vi de vanligste erstatningsgrunnlagene, erstatningsberegningen

Av advokat Kristoffer Dalvang

At du får avskjed betyr at arbeidstaker må slutte i jobben umiddelbart, i motsetning til en oppsigelse hvor det er en viss oppsigelsestid. Det

Av advokat Kristoffer Dalvang

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan si opp et arbeidsforhold, men det er bare for arbeidsgivers vedkommende at det er et krav om saklig oppsigelse.

HVORFOR

Velge oss

"Arbeidsrettigheter handler ikke bare
om loven - det handler om verdighet,
rettferdighet og menneskeverd på
arbeidsplassen." - Ignacio Packer

KOMPETANSE

Møt teamet vårt

Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad har arbeidet som advokat siden 2013. Teigstad har skærskilt kompetanse på erstatningsrelatert spørsmål, herunder erstatning ved usaklige oppsigelser og erstaning i varslingssaker.

Danielle Dalvang

Danielle Dalvang er saksbehandler og innholdsprodusent. Med sin ekspertise og erfaring hjelper hun klienter med juridiske saker, samtidig som hun produserer kvalitetsinnhold for firmaet. Danielle er dedikert, kunnskapsrik og en verdifull ressurs.

Kristian Andresen

Kristian Andresen er markedsansvarlig. Med sin omfattende erfaring og strategiske tilnærming skaper han synlighet og engasjement for firmaet. Andresen er lidenskapelig opptatt av å knytte kontakt og nå den aktuelle målgruppen til advokatene.

Eirik
Teigstad

Advokat Eirik Teigstad har arbeidet som advokat siden 2013. Teigstad har skærskilt kompetanse på erstatningsrelatert spørsmål, herunder erstatning veq usaklige oppsigelser og erstaning i varslingssaker.

Danielle Dalvang

Danielle Dalvang er saksbehandler og innholdsprodusent. Med sin ekspertise og erfaring hjelper hun klienter med juridiske saker, samtidig som hun produserer kvalitetsinnhold for firmaet. Danielle er dedikert, kunnskapsrik og en verdifull ressurs.

Kristian Andresen

Kristian Andresen er markedsansvarlig. Med sin omfattende erfaring og strategiske tilnærming skaper han synlighet og engasjement mot firmaet. Andresen er lidenskapelig opptatt av å knytte kontakt og nå den aktuelle målgruppen til advokatene.

Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad har arbeidet som advokat siden 2013. Teigstad har skærskilt kompetanse på erstatningsrelatert spørsmål, herunder erstatning veq usaklige oppsigelser og erstaning i varslingssaker.

Danielle Dalvang

Danielle Dalvang er saksbehandler og innholdsprodusent. Med sin ekspertise og erfaring hjelper hun klienter med juridiske saker, samtidig som hun produserer kvalitetsinnhold for firmaet. Danielle er dedikert, kunnskapsrik og en verdifull ressurs.

Kristian Andresen

Kristian Andresen er markedsansvarlig. Med sin omfattende erfaring og strategiske tilnærming skaper han synlighet og engasjement mot firmaet. Andresen er lidenskapelig opptatt av å knytte kontakt og nå den aktuelle målgruppen til advokatene.

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

BLOGG

Siste nytt

Av advokat Kristoffer Dalvang

Stortinget har vedtatt et lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. I denne artikkelen konsentrer vi oss om de endringsforslagene som vedrører konserner.

Av advokat Kristoffer Dalvang

I Norges Høyesterett sin dom (HR-2023-728-A) avsagt i april 2023 har Høyesterett fastslått at arbeidsgivere ikke har rettslig grunnlag for å trekke ansatte i

Av advokat Kristoffer Dalvang

Til tross for at forslaget om innstramming av regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak møtte betydelig motstand, spesielt fra arbeidsgiversiden, ble

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsmiljøloven § 15-2 implementerer Rådsdirektiv 98/59/EF i norsk lovgivning. EFTA-domstolen ga den 19. april rådgivende uttalelse om tolkningen av direktivet basert på spørsmål fra

Skriv inn din e-postadresse
for å følge vårt nyhetsbrev!

Gode Nyheter !

Du er nå offisielt medlem!