VÅRE

Fagartikler

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Loven stiller krav til både arbeidstaker og arbeidsgiver når slikt varsel

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig ovenfor arbeidstakere på flere ulike rettslige grunnlag etter arbeidsmiljøloven. Her gjennomgår vi de vanligste erstatningsgrunnlagene, erstatningsberegningen og erstatningskrav – især

Av advokat Kristoffer Dalvang

En arbeidskontrakt er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og den bør inneha de viktigste forpliktelsene og rettighetene til partene. Noen reguleringer er lovpålagt, andre

Av advokat Kristoffer Dalvang

En arbeidstaker har all mulig grunn til å bestride en usaklig oppsigelse. Hvis han får medhold vil oppsigelsen kjennes ugyldig og han kan ha

Av advokat Kristoffer Dalvang

Nedbemanning betyr en reduksjon av antall årsverk i virksomheten. For arbeidsgiver er det strenge krav for hvordan en slik prosess skal gjennomføres. Dette er