Tag: etterlønnsavtale

Av advokat Kristoffer Dalvang

«Fallskjermer» og etterlønnsavtaler for toppledere i næringslivet er kjent gjennom nyhetsbildet. Men det finnes også mer nøkterne etterlønnsavtaler i virksomheter av mer beskjeden størrelse.