Tag: erstatning

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig ovenfor arbeidstakere på flere ulike rettslige grunnlag etter arbeidsmiljøloven. Her gjennomgår vi de vanligste erstatningsgrunnlagene, erstatningsberegningen og erstatningskrav – især