Category: Siste nytt

Av advokat Kristoffer Dalvang

Stortinget har vedtatt et lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. I denne artikkelen konsentrer vi oss om de endringsforslagene som vedrører konserner.

Av advokat Kristoffer Dalvang

I Norges Høyesterett sin dom (HR-2023-728-A) avsagt i april 2023 har Høyesterett fastslått at arbeidsgivere ikke har rettslig grunnlag for å trekke ansatte i

Av advokat Kristoffer Dalvang

Til tross for at forslaget om innstramming av regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak møtte betydelig motstand, spesielt fra arbeidsgiversiden, ble

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsmiljøloven § 15-2 implementerer Rådsdirektiv 98/59/EF i norsk lovgivning. EFTA-domstolen ga den 19. april rådgivende uttalelse om tolkningen av direktivet basert på spørsmål fra