En bartender som er en arbeidstaker som har rett på tipspenger.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstakere har rett på tipspenger selv

I Norges Høyesterett sin dom (HR-2023-728-A) avsagt i april 2023 har Høyesterett fastslått at arbeidsgivere ikke har rettslig grunnlag for å trekke ansatte i tipspenger for betaling av arbeidsgiveravgift, kostnader til administrasjon av tipsordning mv.

Hotel Bristol AS og Oslo Plaza Hotel AS i Oslo har grupper av ansatte som mottar tips fra gjestene. Før 1. januar 2019 ble tipsen uavkortet utbetalt til de ansatte. Etter endringer i regelverket som trådte i kraft fra 1. januar 2019, fikk arbeidsgivere nye forpliktelser i forbindelse med behandlingen av tips. Herunder da særlig plikt til å betale arbeidsgiveravgift av tipspengene. Hotellene valgte derfor å trekke de ansatte i tipspengene for å dekke arbeidsgiveravgift, kostnader knyttet til administrasjon av tipsordningen mv.

Høyesterett slår i dommen fast at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse til arbeidstakerne. Tipspenger utgjør derfor betaling fra gjestene til de ansatte, og ikke en betaling til virksomheten. Arbeidstakerne har dermed rett til å få utbetalt tipspengene uavkortet, uavhengig av hvordan gjestene har betalt den.

Hovedspørsmålet i saken var om arbeidsgiver kunne trekke fra innbetalt tips for å dekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Siden 2019 har arbeidsgiverne vært pålagt å holde oversikt over all tips som blir betalt, både kontant og elektronisk, og rapportere til skattemyndighetene hvor mye tips arbeidstakerne mottar, samt foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift også av tipspengene. 

Høyesterett slår fast at plikten til å betale arbeidsgiveravgift ligger fullt ut hos arbeidsgiveren. Dersom arbeidsgiver trekker arbeidsgiveravgift fra tipsene før de utbetales til de ansatte, betyr det i praksis at det er de ansatte som dekker arbeidsgiverens forpliktelse.

Høyesterett mener at tips kan betraktes som en del av arbeidstakers lønnskrav, og derfor er delvis beskyttet mot ensidige endringer fra arbeidsgiveren basert på styringsretten.

Høyesterett konkluderer med at det lå utenfor styringsretten til Hotel Bristol AS og Oslo Plaza Hotel AS å foreta trekk fra tipspengene for å dekke arbeidsgiveravgift og andre kostnader knyttet til administrasjon av tipsordningen. 

Arbeidstakerne ble tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

Kilde:

https://lovdata.no/avgjorelse/hr-2023-728-a

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

En arbeidstaker har all mulig grunn til å bestride en usaklig oppsigelse. Hvis han får medhold vil oppsigelsen kjennes ugyldig og han kan ha