En bartender som er en arbeidstaker som har rett på tipspenger.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstakere har rett på tipspenger selv

I Norges Høyesterett sin dom (HR-2023-728-A) avsagt i april 2023 har Høyesterett fastslått at arbeidsgivere ikke har rettslig grunnlag for å trekke ansatte i tipspenger for betaling av arbeidsgiveravgift, kostnader til administrasjon av tipsordning mv.

Hotel Bristol AS og Oslo Plaza Hotel AS i Oslo har grupper av ansatte som mottar tips fra gjestene. Før 1. januar 2019 ble tipsen uavkortet utbetalt til de ansatte. Etter endringer i regelverket som trådte i kraft fra 1. januar 2019, fikk arbeidsgivere nye forpliktelser i forbindelse med behandlingen av tips. Herunder da særlig plikt til å betale arbeidsgiveravgift av tipspengene. Hotellene valgte derfor å trekke de ansatte i tipspengene for å dekke arbeidsgiveravgift, kostnader knyttet til administrasjon av tipsordningen mv.

Les også: Arbeidskontrakter

Høyesterett slår i dommen fast at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse til arbeidstakerne. Tipspenger utgjør derfor betaling fra gjestene til de ansatte, og ikke en betaling til virksomheten. Arbeidstakerne har dermed rett til å få utbetalt tipspengene uavkortet, uavhengig av hvordan gjestene har betalt den.

Les om rettigheter ved nedbemanning her

Hovedspørsmålet i saken var om arbeidsgiver kunne trekke fra innbetalt tips for å dekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Siden 2019 har arbeidsgiverne vært pålagt å holde oversikt over all tips som blir betalt, både kontant og elektronisk, og rapportere til skattemyndighetene hvor mye tips arbeidstakerne mottar, samt foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift også av tipspengene. 

Les også: Oppsigelse og rettigheter: Advokaten forklarer

Høyesterett slår fast at plikten til å betale arbeidsgiveravgift ligger fullt ut hos arbeidsgiveren. Dersom arbeidsgiver trekker arbeidsgiveravgift fra tipsene før de utbetales til de ansatte, betyr det i praksis at det er de ansatte som dekker arbeidsgiverens forpliktelse.

Høyesterett mener at tips kan betraktes som en del av arbeidstakers lønnskrav, og derfor er delvis beskyttet mot ensidige endringer fra arbeidsgiveren basert på styringsretten.

Les om forskjellen mellom avskjed og oppsigelse her

Høyesterett konkluderer med at det lå utenfor styringsretten til Hotel Bristol AS og Oslo Plaza Hotel AS å foreta trekk fra tipspengene for å dekke arbeidsgiveravgift og andre kostnader knyttet til administrasjon av tipsordningen. 

Arbeidstakerne ble tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

Våre advokater hjelper arbeidstakere eller arbeidsgiver med kontrakter, ansettelse, nedbemanning, varsling, avskjed, oppsigelse, og erstatning. Les mer om oss her.

Les også: Erstatning ved oppsigelse eller avskjed

Kilde:

https://lovdata.no/avgjorelse/hr-2023-728-a

Les mer i artiklene våre under fag her

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp