En leder snakker om restriksjoner i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Nye restriksjoner i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft

Til tross for at forslaget om innstramming av regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak møtte betydelig motstand, spesielt fra arbeidsgiversiden, ble lovforslaget vedtatt og satt i kraft med virkning fra 1. april 2023

Les om oppsigelse og rettigheter her

Lovendringen vil få store konsekvenser for mange virksomheter, særlig for bemanningsbransjen og andre virksomheter som ikke lenger kan leie inn personell fra bemanningsforetak under perioder med ekstraordinært høyt behov for arbeidskraft. Berørte virksomheter må tilpasse seg regelendringen, og finne nye måter å knytte seg til arbeidskraft på.

Les også: Rettigheter ved nedbemanning

De viktigste endringene er som følger:

  • Muligheten for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er begrenset ved at innleie av arbeidskraft av “midlertidig karakter”, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a er avskaffet.
  • Innført godkjenningsordning for bemanningsforetak. Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024.
  • Lovfestet rett til fast ansettelse for arbeidstakere som har vært innleid i minst tre år sammenhengende jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 fjerde ledd.

Det antas at regelendringen vil kunne skape en vridning i arbeidsmarkedet ved utvidet bruk av entreprise der hvor næringsdrivende før brukte bemanningsforetak.

Les om arbeidskontrakter her

Lovendringen trådte i kraft fra 1. april 2023. Det er gitt overgangsordning for å sikre at berørte virksomheter får mulighet til å tilpasse seg. Det er vedtatt en overgangsperiode på tre måneder fra 1. april 2023 for allerede inngåtte kontrakter om inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Overgangsordningene gjelder kun for innleie- og oppdragskontrakter inngått før ikrafttredelsestidspunktet, 1. april 2023. Innen 1. juli 2023 må imidlertid alle berørte virksomheter ha tilpasset seg det nye regelverket. 

Les også: Avskjed vs oppsigelse – advokaten forklarer

Forbudet mot innleie av arbeidskraft av «midlertidig karakter» er inntil videre gitt utsatt iverksettelse for innleie til avløsing av jordbruksforetak, samt for innleie til kortvarig arrangement. 

Kontakt oss om ved behov for tilpasning til det nye regelverket.

Våre advokater hjelper arbeidstakere eller arbeidsgiver med kontrakter, ansettelse, nedbemanning, varsling, avskjed, oppsigelse og erstatning.

Les om erstatning ved oppsigelse eller avskjed her

Kilder:

 

Les mer i våre artikler under fag her

Send oss en
uforpliktende e-post!

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din problemstilling.  Vi tilbyr bistand til næringsdrivende og privatpersoner. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett, og avklarer raskt hva vi kan bistå deg og kostnader i forbindelse med bistand.

Relaterte innlegg:

Av advokat Kristoffer Dalvang

For en arbeidstaker er det alltids en mulighet for å miste jobben. Det kan enten skje ved oppsigelse eller avskjed. Samtidig kan du oppleve

Av advokat Kristoffer Dalvang

Sluttpakke eller sluttavtale er et økonomisk sluttoppgjør som kan erstatte en oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det kan være gode grunner for begge parter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Du som arbeidstaker er sikret en rekke rettigheter ved nedbemanning gjennom de alminnelige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer eventuelle tariffavtaler og de rettigheter

Av advokat Kristoffer Dalvang

Det er ingen generell rett til fri juridisk assistanse dersom du blir sagt opp på jobben, men det er flere muligheter til gratis hjelp