Category: Fagartikler

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Loven stiller krav til både arbeidstaker og arbeidsgiver når slikt varsel

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsgiver kan bli pliktig til å betale erstatning til arbeidstakere på flere ulike rettslige grunnlag etter arbeidsmiljøloven. Her gjennomgår vi de vanligste erstatningsgrunnlagene, erstatningsberegningen

Av advokat Kristoffer Dalvang

At du får avskjed betyr at arbeidstaker må slutte i jobben umiddelbart, i motsetning til en oppsigelse hvor det er en viss oppsigelsestid. Det

Av advokat Kristoffer Dalvang

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan si opp et arbeidsforhold, men det er bare for arbeidsgivers vedkommende at det er et krav om saklig oppsigelse.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Oppsigelse innebærer å avslutte et løpende arbeidsforhold. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan gi oppsigelse, men det er kun arbeidsgiverens oppsigelse som må være saklig.