Category: Arbeidsgiver

Av advokat Kristoffer Dalvang

Ved redusert behov for arbeidskraft hos arbeidsgiver kan en gå til det skritt å permittere ansatte. Det rettslige grunnlaget for permittering bygger i det

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidsmiljøloven regulerer forholdet – rettighetene og pliktene – mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Herunder hvordan du som arbeidsgiver skal skrive oppsigelse. Lovverket er preseptorisk og

Av advokat Kristoffer Dalvang

I en nedbemanningssituasjon kan du som arbeidsgiver ikke fritt velge hvilke arbeidstakere som skal sies opp. Arbeidsmiljøloven setter for det første et krav om

Av advokat Kristoffer Dalvang

«Fallskjermer» og etterlønnsavtaler for toppledere i næringslivet er kjent gjennom nyhetsbildet. Men det finnes også mer nøkterne etterlønnsavtaler i virksomheter av mer beskjeden størrelse.

Av advokat Kristoffer Dalvang

Oppsigelsestid er tiden hvor arbeidstaker har rett på arbeid og lønn selv om oppsigelse er gitt, enten den er gitt av arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Av advokat Kristoffer Dalvang

I perioder med ekstra arbeidsbelastning kan arbeidsgivere vurdere å leie inn ekstra personell. Dette er imidlertid strengt begrenset, og bare lovlig når vilkårene for

Av advokat Kristoffer Dalvang

Oppsigelse av en enkelt arbeidstaker kan skje på grunn av arbeidstakers egne forhold, men en bedrift har også mulig for å si opp en

Av advokat Kristoffer Dalvang

Arbeidstakere har et sterkt oppsigelsesvern i Norge, og det er strenge krav for hvordan en oppsigelse skal foregå. Dersom kravene ikke følges, kan oppsigelsen

Av advokat Kristoffer Dalvang

Avskjed er et alternativ til oppsigelse av arbeidstaker der arbeidsgiver mener det er nødvendig at vedkommende slutter i jobben med øyeblikkelig virkning. Det er

Av advokat Kristoffer Dalvang

Nyansatte får normalt en prøvetid, før de går over til regulær fast ansettelse. I denne prøvetiden er det større rom for arbeidsgiver å avslutte